Wcięcie czołowe; otwór czołowy - Incisura frontalis; foramen frontale

Zdjęcia

Opis

The frontal notch (or foramen) is situated medially to the supraorbital foramen for the supratrochlear artery and the medial branch of the supraorbital nerve.

Note: It seems (in Feneis for example) that the supratrochlear nerve does not pass through the frontal notch (frontal foramen) but under this notch. The nerve that pass through the frontal notch seems to be the medial branch of the supraorbital nerve. So the supratrochlear nerve does not accompanies the supratrochlear artery in the frontal notch.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość czołowa > Część płaskonabłonkowa > Powierzchnia zewnętrzna > Brzeg nadoczodołowy > Wcięcie czołowe; otwór czołowy

Tłumaczenia