Wcięcie nadoczodołowe - Incisura supraorbitalis; foramen supraorbitale

Zdjęcia

Opis

At the junction of medial and intermediate thirds of the sueprciliary arch is a notch, sometimes converted into a foramen, the supraorbital notch or foramen, which transmits the supraorbital vessels and nerve. A small aperture in the upper part of the notch transmits a vein from the diploë to join the supraorbital vein. The supraorbital margin ends laterally in the zygomatic process


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość czołowa > Część płaskonabłonkowa > Powierzchnia zewnętrzna > Brzeg nadoczodołowy > Wcięcie nadoczodołowe

Tłumaczenia