Wcięcie szyjne - Incisura jugularis

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The jugular notch is an indentation on the posterior border of petrous part that forms the anterior margin of the jugular foramen.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia dolna Części skalistej > Dół szyjny > Wcięcie szyjne

Tłumaczenia