Wcięcie szyjne - Incisura jugularis

Zdjęcia

Opis

The jugular notch (suprasternal notch, presternal notch) is at the center of the superior border of the manubrium of sternum.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Szkielet klatki piersiowej > Mostek > Rękojeść mostka > Wcięcie szyjne

Tłumaczenia