Wcięcie szyjne - Incisura jugularis

Zdjęcia

Opis

The jugular process is excavated in front by the jugular notch, which, in the articulated skull, forms the posterior part of the jugular foramen.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość potyliczna > Wcięcie szyjne

Tłumaczenia