Wcięcie żebrowe - Incisurae costales

Zdjęcia

Opis

Costal notches are indentations on the lateral borders of the sternum for the costal cartilages.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Szkielet klatki piersiowej > Mostek > Wcięcie żebrowe

Tłumaczenia