Wierzchołek głowy - Apex capitis fibulae

Zdjęcia

Opis

On the lateral side the head of fibula is a thick and rough prominence continued behind into a pointed eminence, the apex (styloid process), which projects upward from the posterior part of the head. The prominence, at its upper and lateral part, gives attachment to the tendon of the Biceps femoris and to the fibular collateral ligament of the knee-joint, the ligament dividing the tendon into two parts.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość strzałkowa > Głowa kości strałkowej > Wierzchołek głowy

Tłumaczenia