Wycisk wiązadła żebrowo-obojczykowego - Impressio ligamenti costoclavicularis

Zdjęcia

Opis

On the inferior surface of clavicle near the sternal end is a broad rough surface, the impression for costoclavicular ligament (costal tuberosity, rhomboid impression), rather more than 2 cm. in length, for the attachment of the costoclavicular ligament.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Obręcz końcyny górnej > Obojczyk > Koniec mostkowy > Wycisk wiązadła żebrowo-obojczykowego

Tłumaczenia