Wymiar skośny - Diameter obliqua

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The oblique diameter extends from the iliopectineal eminence of one side to the sacroiliac articulation of the opposite side;

Average measurement in female: about 125 mm.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Wymiar skośny

Tłumaczenia