Wyniosłość biodrowo-łonowa - Eminentia iliopubica

Zdjęcia

Opis

The superior surface of superior ramus of pubis is bounded, laterally, by a rough eminence, the iliopubic eminence (iliopectineal eminence), which serves to indicate the point of junction of the ilium and pubis, and below by a prominent ridge which extends from the acetabular notch to the pubic tubercle.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Kość biodrowa > Kość łonowa > Gałąź górna kości łonowej > Wyniosłość biodrowo-łonowa

Tłumaczenia