Wyniosłość kłębu - Thenar; Eminentia thenaris

Zdjęcia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice kończyny górnej > Okolice ręki > Wyniosłość kłębu

Tłumaczenia