Wyniosłość łukowata - Eminentia arcuata

Zdjęcia

Opis

The arcuate eminence is an eminence near the center of anterior surface of petrous part which indicates the situation of the superior semicircular canal.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia przednia Części skalistej > Wyniosłość łukowata

Tłumaczenia