Wyrostek boczny - Processus lateralis tuberis calcanei

Zdjęcia

Opis

The lateral process of the calcaneal tuberosity, small, prominent, and rounded, gives origin to part of the Abductor digiti quinti.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość piętowa > Guzowatość kości piętowej > Wyrostek boczny

Tłumaczenia