Wyrostek dodatkowy - Processus accessorius

Zdjęcia

Opis

The accessory process is an inferior tubercle of the lower thoracic vertebrae situated at the back part of the base of the costal process, rudiment of the original transverse process.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kręgosłup > Wyrostek dodatkowy

Tłumaczenia