Wyrostek jarzmowy - Processus zygomaticus

Zdjęcia

Opis

The zygomatic process of frontal bone is the part of the zygomatic process consisting of the frontal bone. The supraorbital margin of the frontal bone ends laterally in the zygomatic process, which is strong and prominent, and articulates with the zygomatic bone. The zygomatic process of the frontal bone extends from the frontal bone laterally and inferiorly.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość czołowa > Część płaskonabłonkowa > Powierzchnia czołowa > Wyrostek jarzmowy

Tłumaczenia