Wyrostek kłykciowy - Processus condylaris

Zdjęcia

Opis

The condylar process (Condyloid Process) is thicker than the coronoid, and consists of two portions: the condyle, and the constricted portion which supports it, the neck:


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kości czaszki > Żuchwa > Gałąź żuchwy > Wyrostek kłykciowy

Tłumaczenia