Wyrostek kolczysty - Processus spinosus

Zdjęcia

Opis

The spinous process is directed backward and downward from the junction of the laminæ, and serves for the attachment of muscles and ligaments.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kręgosłup > Kręgi > Wyrostek kolczysty

Tłumaczenia