Wyrostek pochyły tylny - Processus clinoideus posterior

Zdjęcia

Opis

The posterior boundary of the superior surface of sphenoid bone is formed by a square-shaped plate of bone, the dorsum sellæ; ending at its superior angles in two tubercles, the posterior clinoid processes, the size and form of which vary considerably in different individuals. The posterior clinoid processes deepen the sella turcica, and give attachment to the tentorium cerebelli.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość klinowa > Trzon kości klinowej > Siodło tureckie > Wyrostek pochyły tylny

Tłumaczenia