Wyrostek przedni - Processus lateralis tali

Zdjęcia

Opis

Bony eminence below the lateral malleolar facet.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość skokowa > Trzon kości skokowej > Powierzchnia kostkowa boczna > Wyrostek przedni

Tłumaczenia