Wyrostek przyśrodkowy - Processus medialis tuberis calcanei

Zdjęcia

Opis

The medial process of the calcaneal tuberosity, broader and larger, gives attachment, by its prominent medial margin, to the Abductor hallucis, and in front to the Flexor digitorum brevis and the plantar aponeurosis.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość piętowa > Guzowatość kości piętowej > Wyrostek przyśrodkowy

Tłumaczenia