Wyrostek rylcowaty - Processus styloideus

Zdjęcia

Opis

The styloid process is a long process located laterally in front of the jugular process on the inferior surface of the temporal bone. Its proximal part (tympanohyal) is ensheathed by the vaginal process of the tympanic portion of temporal bone. Its distal part serves as an anchor point for several muscles and ligaments associated with the tongue and larynx:


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia dolna Części skalistej > Wyrostek rylcowaty

Tłumaczenia