Wyrostek rylcowaty kości promieniowej - Processus styloideus radii

Zdjęcia

Opis

The lateral surface of lower extremiity of radius is prolonged obliquely downward into a strong, conical projection, the radial styloid process, which gives attachment by its base to the tendon of the Brachioradialis, and by its apex to the radial collateral ligament of the wrist-joint. The lateral surface of this process is marked by a flat groove, for the tendons of the Abductor pollicis longus and Extensor pollicis brevis.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Część wolna kończyny górnej > Kość promieniowa > Wyrostek rylcowaty kości promieniowej

Tłumaczenia