Wyrostek rylcowaty trzeciej kości śródręcza III - Processus styloideus ossis metacarpi tertii III

Zdjęcia

Opis

The dorsal aspect of base of the third metacarpal bone presents on its radial side a pyramidal eminence, the styloid process, which extends upward behind the capitate; immediately distal to this is a rough surface for the attachment of the Extensor carpi radialis brevis.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Część wolna kończyny górnej > Kości ręki > Kości śródręcza [I-V] > Wyrostek rylcowaty trzeciej kości śródręcza III

Tłumaczenia