Wyrostek skroniowy - Processus temporalis

Zdjęcia

Opis

The temporal process, long, narrow, and serrated, articulates with the zygomatic process of the temporal.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość jarzmowa > Wyrostek skroniowy

Tłumaczenia