Wyrostek skrzydłowo-pochwowy - Processus pterygospinosus

Zdjęcia

Opis

Pterygospinous process (Civinini process) is a sharp spine on the posterior edge of the lateral pterygoid plate of the sphenoid bone. The pterygospinous process is attached pterygospinous ligament which stretches towards the spine of the sphenoid.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość klinowa > Wyrostek skrzydłowo-pochwowy

Tłumaczenia