Wyrostek śródszyjny - Processus intrajugularis

Zdjęcia

Opis

The jugular notch may be divided into two by a bony spicule, the intrajugular process, which projects lateralward above the hypoglossal canal.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość potyliczna > Wyrostek śródszyjny

Tłumaczenia