Wyrostek śródszyjny - Processus intrajugularis

Zdjęcia

Opis

The intrajugular process is a spicule of bone that divides the jugular foramen in two parts: a posterolateral part for the internal jugular vein and an anteromedial part for cranial nerves IX, X and XI.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia dolna Części skalistej > Wyrostek śródszyjny

Tłumaczenia