Wyrostek sutkowaty - Processus mammillaris

Zdjęcia

Opis

The mammillary process is a superior process on costal process connected in the lumbar region with the back part of the superior articular process.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kręgosłup > Wyrostek sutkowaty

Tłumaczenia