Wyrostek sutkowaty - Processus mastoideus

Zdjęcia

Opis

The mastoid process is a conical prominence projecting from the undersurface of the mastoid portion of the temporal bone. It is located just behind the external acoustic meatus, and lateral to the styloid process.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Wyrostek sutkowaty

Tłumaczenia