Wyrostek żebrowy - Processus costiformis; Processus costalis

Zdjęcia

Opis

The costal process is the transverse process of a lumbar vertebra (rudimentary rib).


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kręgosłup > Wyrostek żebrowy

Tłumaczenia