Zachyłek klinowo-sitowy - Recessus sphenoethmoidalis

Zdjęcia

Opis

The sphenoethmoidal recess is a small space posterior and superior to the superior concha into which the sphenoidal sinus opens.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Część kostna jamy nosowej > Zachyłek klinowo-sitowy

Tłumaczenia