Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Stawy > Stawy czaszki > Stawy chrząstkowe czaszki > Chrząstkozrosty czaszkowe > Chrząstkozrost śródpotyliczne tylne

Przetłumacz obraz

Opis

The intraoccipital synchondroses are a cartilaginous joints inside the occipital bone, between different parts of development. There is two main synchondroses : the posterior intraoccipital synchondrosis (between posterior and lateral ossification centers) and the anterior intraoccipital synchondrosis (between lateral and anterior ossification centers).


Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy  na Googleplay