Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Układ nerwowy > Centralny system nerwowy > Opony (mózgu) > Opona twarda > Opona twarda > Opona twarda rdzenia > Jama nadtwardówkowa; przestrzeń nadtwardówkowa; przestrzeń okołotwardówkowa

Tłumaczenia

Opis

In the spine, the epidural space is an anatomic space that is the outermost part of the spinal canal. It is the space within the canal (formed by the surrounding vertebrae) lying outside the dura mater (which encloses the arachnoid mater, subarachnoid space, the cerebrospinal fluid, and the spinal cord). In humans the epidural space contains lymphatics, spinal nerve roots, loose fatty tissue, small arteries, and a network of internal vertebral venous plexuses.


Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy  na Googleplay