Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Układ mięśniowy > Mięśnie głowy > Mięśnie twarzy > Mięsień jarzmowy mniejszy

Przetłumacz obraz

Opis

Origin: Zygomatic bone

Insertion: Skin of the upper lip

Artery: Facial artery

Nerve: Facial nerve, buccal branch

Action: Elevates upper lip

Description:
The zygomaticus minor is a muscle of facial expression. It originates from malar bone and continues with orbicularis oculi on the lateral face of the Levator labii superioris and then inserts into the outer part of the upper lip.

It draws the upper lip backward, upward, and outward (used in making sad facial expressions). Like all muscles of facial expression, it is innervated by the facial nerve (CN VII).


Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy  na Googleplay