Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Układ mięśniowy > Mięśnie karku > Mięsnie podgnykowe > Mięsień tarczowo-gnykowy

Tłumaczenia

Opis

Origin: Thyroid cartilage

Insertion: Hyoid bone

Nerve: Posterior interosseous nerve (C7, C8)

Action: Extends index finger, wrist

Description:
The Thyreohyoideus (Thyrohyoid muscle) is a small, quadrilateral muscle appearing like an upward continuation of the Sternothyreoideus. It arises from the oblique line on the lamina of the thyroid cartilage, and is inserted into the lower border of the greater cornu of the hyoid bone.


Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy  na Googleplay