Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Układ mięśniowy > Mięśnie kończyny górnej > Mięśnie > Mięsień zginacz krótki palca małego

Tłumaczenia

Opis

Origin: Hamate bone

Insertion: Little finger

Artery: Ulnar artery

Nerve: Deep branch of ulnar nerve

Action: Flexes little finger

Antagonist: Extensor digiti minimi muscle

Description:
The Flexor digiti minmi brevi lies on the same plane as the preceding muscle, on its radial side. It arises from the convex surface of the hamulus of the hamate bone, and the volar surface of the transverse carpal ligament, and is inserted into the ulnar side of the base of the first phalanx of the little finger. It is separated from the Abductor, at its origin, by the deep branches of the ulnar artery and nerve. This muscle is sometimes wanting; the Abductor is then, usually, of large size.


Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy  na Googleplay