Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Układ mięśniowy > Mięśnie kończyny dolnej

Anatomia dzieci


Tłumaczenia

Opis

The muscles of the lower limb are :

Iliac region:

 • iliopsoas
 • psoas major
 • psoas minor
 • iliacus

Gluteal region

 • Tensor fascia latae
 • Gluteus maximus
 • Gluteus medius
 • Gluteus minimus
 • Gluteal aponeurosis
 • Tensor of fascia lata
 • Piriformis
 • Obturator internus
 • Gemellus superior; Superior gemellus
 • Gemellus inferior; Inferior gemellus
 • Quadratus femoris

Thigh

 • anterior compartment
  • articularis genu
  • sartorius
  • quadriceps femoris
   • rectus femoris
   • vastus lateralis
   • vastus intermedius
   • vastus medialis
 • posterior compartment/hamstring
  • biceps femoris
  • semitendinosus
  • semimembranosus
 • medial compartment
  • gracilis
  • pectineus
  • adductor brevis
  • adductor longus
  • adductor magnus

Leg

 • anterior compartment
  • tibialis anterior
  • extensor hallucis longus
  • extensor digitorum longus
  • fibularis tertius
 • posterior compartment
  • Superficial
   • triceps surae
   • gastrocnemius
   • soleus
   • plantaris
  • Deep
   • popliteus
   • flexor hallucis longus
   • flexor digitorum longus
   • tibialis posterior
  • lateral compartment
   • Fibularis longus
   • Fibularis brevis

Foot

 • Dorsal
  • extensor digitorum brevis
  • extensor hallucis brevis
 • Plantar
  • 1st layer
   • abductor hallucis
   • flexor digitorum brevis
   • abductor digiti minimi
  • 2nd layer
   • quadratus plantae
   • lumbrical muscle
  • 3rd layer
   • flexor hallucis brevis
   • adductor hallucis
   • flexor digiti minimi brevis
  • 4th layer
   • dorsal interossei
   • plantar interossei

Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy na Googleplay

Od innych wydawców