Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Układ mięśniowy > Mięśnie kończyny górnej > Przedziały > Przedział przedni ramienia; Komora zginaczy ramienia

Tłumaczenia

Opis

The anterior compartment of arm (Flexor compartment of arm) contains three muscles:

  • Biceps brachii
  • Brachialis
  • Coracobrachialis

They are all supplied by the musculocutaneous nerve, which arises from the fifth, sixth, and seventh cervical spinal nerves, and vascularised by the brachial artery.


Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy  na Googleplay