Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Układ mięśniowy > Mięśnie kończyny górnej > Przedziały > Przedziału przedni przedramienia; Komora zginaczy przedramienia

Anatomia dzieci


Przetłumacz obraz

Opis

Description:
Contains the following muscles:
- superficial: pronator teres · palmaris longus · flexor carpi radialis · flexor carpi ulnaris · flexor digitorum superficialis
- deep: pronator quadratus · flexor digitorum profundus · flexor pollicis longus · Pronator quadratus.


Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy  na Googleplay