Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Układ nerwowy > Centralny system nerwowy > Mózg > Przodomózgowie > Kresomózgowia > Komora boczna > Róg potyliczny komory bocznej; Róg boczny komory bocznej

Tłumaczenia

Opis

The occipital horn of lateral ventricle is extends into the occipital lobe.


Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy  na Googleplay