Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Układ pokarmowy > Gardło > Jama gardła > Część ustna gardła > Wędzidełko nagłośniowe; fałd językowo-nagłośniowy pośrodkowy

Tłumaczenia

Opis

The anterior or lingual surface of the epiglottis is curved forward, and covered on its upper, free part by mucous membrane which is reflected on to the sides and root of the tongue, forming a median and two lateral glossoepiglottic folds;

The median is unpaired and situated in the midline between the postsulcal part of the tongue and the epiglottis

The lateral folds are alsoe situated between the postsulcal part of the tongue and partly attached to the wall of the pharynx:


Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy  na Googleplay