Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Parts of human body > Tułów > Jama brzuszna i miednicy > Otrzewna > Sieć większa > Wiązadło śledzionowo-nerkowe; wiązadło przeponowo-śledzionowe

Przetłumacz obraz

Opis

The phrenosplenic ligament (lienophrenic ligament or phrenicolienal ligament) is a double fold of peritoneum that connects the thoracic diaphragm and spleen.The phrenicolienal ligament is part of the greater omentum.


Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy  na Googleplay