Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Układ mięśniowy > Mięśnie klatki piersiowej > Przepona > Więzadła przeponowo-przełykowy

Tłumaczenia

Opis

The phrenicooesophageal ligament (phrenooesophageal ligament) is a seal where the esophagus passes from the thorax into the abdomen through the diaphragmatic hiatus. It consists of the following elements : pleural, subpleural (endothoracic) fascia, phrenoesophageal fascia (Laimer's), transversalis fascia and peritoneum.

This ligament doesn't fix the oesophagus to the diaphragma.

It'is present in newborn infants, but is attenuated in adult as subperitoneal fat, and disapeared in case or hiatal hernia.


Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy  na Googleplay