Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Stawy > Stawy kończyny dolnej > Stawy kończyny dolnej > Staw piszczelowo-strzałkowy > Więzadło piszczelowo-strzałkowe przednie

Tłumaczenia

Opis

The anterior tibiofibular ligament (anterior ligament of the lateral malleolus) is a flat, triangular band of fibers, broader below than above, which extends obliquely downward and lateralward between the adjacent margins of the tibia and fibula, on the front aspect of the syndesmosis. It is in relation, in front, with the Peronæus tertius, the aponeurosis of the leg, and the integument; behind, with the interosseous ligament; and lies in contact with the cartilage covering the talus.


Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy  na Googleplay