Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Układ oddechowy > Krtań > Nagłośnia > Więzadło tarczowo-nagłośniowe

Przetłumacz obraz

Opis

The thyroepiglottic ligament (ligamentum thyreoepiglotticum) is a long, slender, elastic cord which connects the stem of the epiglottis with the angle of the thyroid cartilage, immediately beneath the superior thyroid notch, above the attachment of the ventricular ligaments.


Zdjęcia

Pobierz e-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać e-Anatomy w Appstore lub na Googleplay.

e-Anatomy na Appstore e-Anatomy  na Googleplay