Tridilogy: 3D radiological images and art- CT 

1 przypadków klinicznych