vet-Anatomy to interaktywny atlas anatomii weterynaryjnej bazujący się na medycznym obrazowaniu. Vet-Anatomy została stworzona na tej samej podstawie co popularna, nagradzana e-Anatomia, ale przeznaczona dla zwierząt, pod dyrekcją Dr. Susanne AEB Boroffka, dyplomowanej ECVDI, PhD oraz Dr. Antoine Micheau.

Pies 15


Interaktywny atlas anatomii psa bazujący się na wykresach anatomicznych oraz obrazowaniu medycznym, rentgenach i TK

Koń 1


Koń

Byk i krowa 1


Interaktywny atlas weterynaryjnej anatomii bydła

Mysz 1


Anatomia myszy laboratoryjnej: interaktywny atlas mysiej anatomii w obrazowaniu przekrojowym