Ciało tłuszczowe podrzepkowe - Corpus adiposum infrapatellare

Opis

The infrapatellar fat body is a fat pad located between fibrous layer and synovial layer at the cranial part of joint capsule of stifle joint.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay