Część ogonowa - Pars caudalis

Opis

The lesser tubercle is located on the craniomedial part of the proximal extremity of humerus. It gives insertion for the muscles of the shoulder blade (infraspinous and supraspinous muscles). It is separated from the head of humerus by the neck, and separated from the craniolateral greater tubercle by the intertubercular groove. 

In ruminants and horses, the lesser tubercle is separated into a cranial and a caudal part.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay