Dół krętarzowy - Fossa trochanterica

Opis

The trochanteric fossa is a caudal deep notch between the root of the greater trochanter and the head of femur, in which the deep muscles of the hip insert.


Text by Antoine Micheau, MD - Copyright IMAIOS

Zdjęcia

Pobierz vet-Anatomy

Użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mogą pobrać w Appstore lub na Googleplay.

vet-Anatomy na Appstore vet-Anatomy  na Googleplay